Lovačko društvo Borovo održalo je sinoć svoju godišnju izveštajnu skupštinu, na kojoj su usvojeni izveštaji o radu za 2016. godinu te plan i program rada za 2017.godinu s finansijskim planom.

Predsednik Jovan Okovački ističe da Lovačko društvo Borovo danas broji 47 članova. Uz održavanje lovno-tehničkih objekata, organizaciju takmičenja u gađanju glinenih golubova, koje se održava u okviru opštinske manifestacije “Dani Borova” te tradicionalne “Lovačke noći”, u planu su i radovi na daljnjem uređenju Lovačke kuće. Nakon što su prošle godine izgradili bunar, u planu je i ugradnja solarnih panela i radijatora te kupovina nameštaja za opremanje Lovačke kuće. Značajna investicija biće i izgradnja objekta s hladnjačom za odsteljenu divljač, što je i zakonska obaveza.

Okovački ističe i da su prošle godine zabeležene manje štete na poljoprivrednim usevima od divljači. Međutim, iako su u više navrata pozivali meštane da preuzmu repelente za zaštitu useva od divljači, odaziv je bio slab. Stoga ih pozivaju da, ukoliko do sada nisu, preuzmu repelente.

Sekretar Lovačkog društva Borovo Dragan Todić ističe da je Lovačko društvo Borovo, koje je prošle godine obeležilo 95. godišnjicu, društvo duge tradicije, ali i velikog potencijala za budućnost.

Borovski lovci raspolažu sa 3.009 hektara lovišta, u kojem obitava raznovrsna divljač, od divljih pataka do fazanske i srneće, a u prolazu i jelenske divljači, što je značajan resurs za razvoj lovnog turizma.

Rad skupštine pozdravio je i predsednik Opštinskog veća opštine Borovo Srđan Jeremić. Podsetio je da je to predstavničko telo na poslednjoj sednici donelo Odluku o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja turizma na području opštine Borovo za period od narednih pet godina. Strategija se, uz ostalo, temelji i na razvoju lovnog turizma. Kao jedan od prioriteta naveo je asfaltiranje tzv. Crnog puta, koji vodi do arheološkog nalazišta Gradac i Lovačke kuće.