O dosadašnjim i planiranim radovima na izgradnji kanalizacije u Borovu za Info plus govori načelnik Zoran Baćanović.
 
Načelnik Baćanović uputio je i čestitku Dečjem vrtiću “Zlatokosa” iz Borova, čiji je osnivač Opština Borovo, na osvajanju velike zlatne medalje na 12. Međunarodnom sajmu obrazovanja “Putokazi” u Novom Sadu.
 
Vukovar će do kraja septembra dobiti potpuno opremljen atletski stadion.