Iz Ministarstva poljoprivrede Vlade Republike Hrvatske izvestili su kako je otvoren Konkurs za provođenje operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vreme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”. 
 
Ovo je prvi konkurs ovog tipa u Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske, a prijave se mogu podnositi od 18. aprila do 18. maja 2017. godine. U ovom konkursu dostupno je 50 miliona evra za izgradnju ili rekonstrukciju dečjih vrtića, igrališta, društvenih i kulturnih domova i sličnih aktivnosti kojima se nastoje pružiti jednake mogućnosti u ruralnim područjima, kakvu ljudi imaju i u urbanim područjima te i na taj način doprineti zadržavanju stanovništva i unapređenju kvaliteta života. 
 
Sredstva javne podrške iznose ukupno 50 miliona evra u kunskoj protivvrednosti.
 
Prihvatljivi korisnici su: jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave i javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave, osim javnih vatrogasnih jedinica, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija i osnovnih škola. Prihvatljivi korisnici su i udruženja koja se bave humanitarnim i društvenim delatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su delatnosti u skladu s ciljnim grupama i klasifikacijom delatnosti udruženja povezane s prihvatljivim ulaganjem, isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruženja i fondacije. Takođe, prihvatljivi korisnici su i verske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim delatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa. 
 
Više informacija o raspisanom konkursu može se pronaći na web adresi: www.ruralnirazvoj.hr <http://www.ruralnirazvoj.hr/>.